Våra tjänster

            Inget är omöjligt

                

        Tillgång till eftertraktade interim executives i

                Sverige och i ytterligare 19 länder 

Vårt erbjudande

DET PERSONLIGA MÖTET

Vårt arbete bygger på förtroende och personliga relationer med både klienter och interimschefer

SPETSKOMPETENS

Vårt omfattande nätverk består av interimschefer och partners, liksom näringslivsorganisationer, handelskammare och revisionsföretag

EN INTERNATIONELL MARKNAD

SMW - vår internationella organisation, ger omedelbar respons med hög professionalitet

TRYGGT OCH SNABBT

 Vår metodik i urval, matchning och uppdrag säkerställer kompetens och kvalitet

                                                           Referenser

 

Genom MASON har vi ett omfattande kontaktnät med personliga referenser hos uppdragsgivare, där vi har möjlighet att ge exempel på genomförda uppdrag.

Vi brukar säga att ledningsgruppen är vår marknadsplats. Det är också där interim management hör hemma. 

 

Vi har med framgång genomfört uppdrag i de flesta branscher och befattningar, med spets på tillverkande industri.


Internationellt har vi genom MASON en ledande position i partnership SMW med leveranskapacitet i Europa, Asien, Indien, Australien och USA. En dryg tredjedel av våra interimsuppdrag genomförs internationellt.

 


                          Varför ska du använda oss ?

 


My Support arbetar sedan flera år i partnerskap med MASON Management Executive AB, landets ledande provider av Interim Executives.

Vi erbjuder ledarskapsförsörjning med Interim Management i Sverige och internationellt. Rätt person på rätt plats för att öka organisationens prestanda – med bestående resultat – det är vi erkänt duktiga på.

 

Våra uppdragsgivare är ägarledda, private equity eller noterade bolag i Sverige och internationellt. Offentlig verksamhet och främst kommuner har börjat förstå värdet av att använda interimschefer, med hög grad av flexibla lösningar i organisationen.

 

När du väljer oss som leverantör får du omedelbar tillgång till en bred kompetens - för unika lösningar till unika behov.

Vår utvecklade affärsprocess är paketerad för att kunna presentera en lösning med operativ interimschef inom 10 dagar - men ofta på kortare tid.

 


  ERFARENHETER FRÅN VÅRA KUNDER

Duktiga ledare, vana och skickliga i förändringsskeden, blir allt viktigare på marknaden.


En interimschef vet vad som ska göras och ser till att få jobbet gjort.

+ 46  76  808 65 70

info@mysupport.se